FAQ items aan het laden...

Haptotherapie

Op deze pagina lees je wat haptotherapie is, hoe een therapiesessie er uitziet, iets over gevoelsgeheugen en aanraken, en bij welke indicaties haptotherapie kan helpen.

Wat is haptotherapie

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomische fenomenen. Deze therapievorm biedt je de mogelijkheid om inzicht in je gevoelsleven te krijgen.

In onze samenleving zien we over het algemeen voornamelijk een rationele benadering van het leven. Daardoor zijn we geneigd ons aan te passen, keuzes te maken en/of gedrag te vertonen waarvan wij denken dat de omgeving dit van ons verwacht. Vaak zijn we geneigd ons voor ons gevoel af te sluiten, of is er in je leven iets gebeurd waardoor dit noodzakelijk was. ”Doorgaan!” roept ons verstand en al zijn we te ver gegaan, vaak doen we er toch nog en schepje bovenop. Ons lichaam heeft allang signalen afgegeven, maar we hebben er niet naar geluisterd. Misschien heb je nooit geleerd hoe, of misschien ben je het verleerd. Maar door niet te luisteren naar ons gevoel, gaan we soms een andere richting op dan ons innerlijk kompas aangeeft. Zo maak je soms keuzes die niet bij je passen en die je geen goed doen. Als gevoelens of signalen niet bewust zijn, of genegeerd of ontkend worden, kunnen klachten ontstaan op fysiek, mentaal, emotioneel of relationeel vlak. Dan zitten we ‘niet meer lekker in ons vel.’ Je kunt naar je gevoel luisteren, ernaar handelen, het verwelkomen, negeren of ontkennen, en het zelfs vervormen. Hoe meer je in staat bent te luisteren en te handelen naar je gevoel, des te beter ben je in staat om keuzes te maken die echt bij je horen. Haptotherapie is gericht op het mobiliseren of herstellen van jouw vermogen om het vanzelfsprekende contact met jezelf en je omgeving weer op gang te brengen; je leert weer vertrouwd te raken met je gevoel. Als voelen en denken (weer) met elkaar verbonden zijn, ontstaat er een andere manier van luisteren naar jezelf en naar anderen. Door te leren vertrouwen op je gevoel, leer dat je zelf in staat bent te voelen wat goed voor je is en wat niet. Je wordt je bewust van je grenzen, je (pijn)beleving en je persoonlijke drijfveren.Op basis daarvan wordt het mogelijk om je eigen keuzes te maken. Door zo’n bewustwordingsproces kan je sterker in het leven komen te staan. Onbedoeld aangepast gedrag kan losgelaten worden, zodat je kunt groeien naar je eigen autonome, authentieke manier van leven.

“Wat doet een haptotherapeut nu precies?”

Dit is een vraag die ik heel vaak te horen krijg, maar die zich niet zo makkelijk in woorden laat vangen, ik zie mijn vak als volgt;

Zoals ik met mijn oren luister naar je verhaal, luister ik met mijn handen naar de gemoedsbeweging van je lichaam. Je lichaam vertelt je verhaal, vaak subtiel, maar als je niet kunt of wilt luisteren, zal het op onaangenamere wijze van zich laten horen.

Spanning en weerstand die geen weg naar buiten vindt, kan uiteindelijk nog maar één kant op, namelijk zich vastzetten in je lichaam. Je kan dan klachten of symptomen gaan ontwikkelen, die zich vertalen naar letterlijk ‘niet lekker in je vel zitten’, of signalen afgeven die zich uiten in fysieke klachten zoals bijvoorbeeld ‘hardnekkige’ hoofdpijn; rugklachten (waar ga je onder gebukt?) …of deze last nu fysiek of mentaal is, stress is voor een lichaam stress, en iedereen heeft z’n eigen manier om hiermee om te gaan.

Hoe ziet een sessie eruit

Na het eerste contact (meestal per telefoon of per mail) volgt een sessie waarin we je hulpvraag duidelijk maken. Aan de hand daarvan kijken we of haptotherapie en mijn werkwijze bij je passen en of het daadwerkelijk iets bij je teweegbrengt. 

Tijdens de sessies kijken we naar de mogelijke herkomst van je klachten of symptomen en leer je op je eigen manier mogelijkheden en handvatten te creëren om ze op te lossen, zodat je ook (weer) leert luisteren naar die gevoelens en signalen die je lichaam je vertelt. Dit ruimte geven aan wat gevoeld mag worden doen we samen, door middel van gesprek, soms met inzicht gevende oefeningen en vooral aanraken op de behandelbank. In het begin van een behandeltraject plannen we de sessies één keer per twee weken, dit omdat je lichaam beklijvingstijd nodig heeft, daarna voel je meestal zelf goed aan hoeveel tijd er tussen de sessies kan zitten, en kun je zelf bepalen wat je nodig hebt, afhankelijk van je hulpvraag.

Gevoelsgeheugen

Zoals we allemaal een geurherinnering kennen, of zoals bij het horen van bepaalde muziek herinneringen boven komen, zo heeft ons lichaam een gevoelsgeheugen. Elke ervaring en iedere gebeurtenis in ons leven gaat gepaard met gevoelens en emoties. Ons lichaam reageert op die gebeurtenissen, bewust of onbewust, of we nu willen of niet.

Dit gevoelsgeheugen kan bij aanraking (weer) gevoeld worden en de ruimte krijgen. Zo kunnen gevoelens die weggestopt zijn weer gaan spreken en worden herkend.

Aanraken en aangeraakt worden

Als haptotherapeut werk ik met dit gevoelsgeheugen, waarbij een respectvolle aanraking centraal staat.

Aanraken en aangeraakt worden zijn primaire levensbehoeftes van de mens, en ook de meest natuurlijke vorm van menselijk contact. Goed aangeraakt worden is van essentieel belang voor een gezonde emotionele ontwikkeling.

Tijdens een sessie kijken we samen naar jouw mogelijkheden om gevoel/gevoelens toe te laten, te uiten en te verwerken. Dit kan heel bevrijdend werken, en letterlijk meer ruimte in je lichaam geven. Je leert weer vertrouwd te raken met je gevoel, zowel in je lichaam als in je gemoed. Je leert weer herkennen wat er gevoelsmatig bij je leeft, en wat voor jou van belang is.

Voor wie?

Je kunt in veel verschillende situaties baat hebben bij haptotherapie. Bijvoorbeeld wanneer je chronisch onbegrepen lichamelijke klachten hebt, je onzeker voelt of ‘over je grens’ gegaan bent. Wanneer je klem in jezelf zit doordat bepaalde ervaringen niet of niet genoeg zijn verwerkt. Als je kampt met burn-out klachten, of wanneer je steeds in eenzelfde patroon terechtkomt. Heb je vragen of twijfel of haptotherapie iets voor jou is, neem dan gerust contact met mij op.